L’estàndard Passivhaus: menys consum, més confort

L’estàndard Passivhaus:

menys consum, més confort

Cap a un futur sostenible

L’estàndard Passivhaus és un segell internacional de construcció que estableix uns requisits molt exigents de baix consum energètic i elevat confort interior, molt superiors als que experimentem en els edificis que solem freqüentar.

Neix a Alemanya als anys 90 i avui és present a tot el món, amb milers d’edificis certificats. L’estat espanyol en compta amb més d’un centenar des de l’any 2009, i amb la creixent sensibilització per l’eficiència energètica i la sostenibilitat -i considerant els seus beneficis evidents quant a confort i estalvi- el número de Passivhaus de la península no para d’augmentar.

Però… d’on prové aquest nom i per què les anomenem així? Passivhaus (en alemany) o Passiv house (en anglès) signifiquen “casa passiva”. Una casa passiva és aquella que aprofita els condicionants naturals de l’entorn (radiació solar, ventilació, protecció, orientació, altitud, vegetació) i altres estratègies bioclimàtiques (obertures cap a sud, protecció solar, patis) i constructives (aïllament tèrmic, inèrcia, transpirabilitat) per tal d’aconseguir el confort interior amb la mínima aportació de sistemes actius (instal·lacions) possible.

Per entendre el concepte, imaginem un termo. Com que és hermètic i està ben aïllat, mantindrà el cafè calent durant hores sense gastar energia. Així es comporta una Passivhaus.

Els 5 principis fonamentals d’una Passivhaus

  1. Excel·lent aïllament tèrmic. És a dir: una casa amb un bon abric, tant en les parets, com a la coberta, com en el terra.
  2. Disseny sense ponts tèrmics. Els ponts tèrmics són aquelles parts de l’edifici per on s’escapa l’energia, com els marcs de les finestres, les cantonades, les caixes de persiana, les trobades entre façana i balcó, les juntes… L’estàndard Passivhaus exigeix una planificació y execució d’aquests punts crítics per evitar la pèrdua d’energia a través d’ells.
  3. Finestres d’altes prestacions. De doble o triple vidre segons la ubicació de l’edifici, requereixen una baixa transmitància i un correcte factor solar per captar la radiació a l’hivern i protegir l’interior a l’estiu.
  4. Una alta hermeticitat al pas de l’aire. Dit d’una altra manera: un control exhaustiu de les infiltracions, per evitar pèrdues incontrolades i per tant reduir la demanda energètica.
  5. Un sistema de ventilació mecànica de doble flux amb recuperador de calor. I això qué és? Doncs una màquina que renova l’aire viciat de les estances amb aire de l’exterior prèviament filtrat i tèrmicament acondicionat.

En climes càlids com el nostre, es parla d’un 6è principi igualment important, consistent en la protecció solar. El segell Passivhaus ha de garantir que no se superin els 25oC a l’interior durant més del 10% de les hores de l’any.

Quins són els avantatges d’una Passivhaus?

benestar higrotermic

Benestar higrotèrmic

Temperatures mitjanes constants de 20ºC a l’hivern i 25ºC a l’estiu

Estalvi energètic i econòmic

Mínima hipoteca energètica gràcies a l’eficiència de l’edifici

Excel·lent aïllament acústic

Sensació de calma i silenci a l’interior independentment dels veïns o l’entorn

Baix impacte ambiental

Emissions de climatització molt reduïdes en relació a la resta d’edificis

valor de la propietat

Valor de la propietat

Durabilitat i valor de l’immoble a mig i a llarg termini

Coneix els nostres projectes Passivhaus

Loading...

Coneix els nostres projectes Passivhaus

Loading...

Preguntes freqüents sobre les Passivhaus 

A causa de les partides destinades a l’aïllament, l’estanqueïtat, les finestres i el sistema de ventilació, el sobrecost d’un edifici Passivhaus pot rondar actualment el 5% respecte un edifici convencional. En qualsevol cas, la inversió inicial queda amortitzada en pocs anys gràcies a l’enorme estalvi anual en la factura energètica. 

I és que el cost d’un edifici no es redueix al simple fet de construir-lo, sinó a totes les despeses associades a la seva fase d’ús i manteniment, que són molt superiors i constitueixen la part submergida de l’iceberg.

A això cal sumar-li el bé intangible que és la qualitat de l’aire interior i els beneficis que aporta a la salut dels usuaris d’una Passivhaus.

Un habitatge Passivhaus té unes demandes de calefacció i refrigeració molt reduïdes que en bona part es cobreixen mitjançant l’aire fresc climatitzat que aporta la ventilació mecànica amb recuperador de calor, sumat als propis guanys tèrmics obtinguts a través de la pell de l’edifici i dels seus ocupants.

Addicionalment, per cobrir el pic de demanda dels dies més freds i els més calorosos de l’any, cal un sistema de climatització de baix consum. No obstant, com que la demanda és tan baixa, es pot satisfer a través de sistemes senzills a baixa temperatura, els quals al seu torn poden ser alimentats parcialment o totalment amb energia renovable.

No. Es poden assolir els requisits de casa passiva amb qualsevol sistema constructiu. És cert que un alt percentatge de cases passives està construït amb fusta, ja que es tracta d’un material amb excel·lents qualitats aïllants i de gran resistència. A més ofereix molts altres avantatges: rapidesa d’execució, control de l’obra, baix impacte ambiental, bon comportament al foc, calidesa, etc.

En general, els sistemes prefabricats, on les feines s’executen parcialment en un taller amb precisió mil·limètrica, comporten avantatges interessants respecte a la construcció convencional perquè permeten reduir el temps d’obra, construir en sec i generar per tant menys residu, minimitzar errors i controlar millor el pressupost.

Sí. Es poden aplicar els mateixos principis a un projecte de reforma per tal de rehabilitar energèticament un habitatge existent. En aquests casos es parla de l’estàndard EnerPhit.

Vols que ens coneguem i parlem del teu projecte?